-->
chat

Cisco Expressway & Security

Lab پیشرفته Expressway امکان اتصال Endpoint های تلفنی شما را بدون برقراری VPN و یا Publish کردن IP CUCM مقدور می سازد.
دو جز اصلی این راهکار Expressway Edge و Expressway Core به همراه CA Server جز نقاط جذاب این سناریو هستند.
فایروال موجود در سناریو از پیش پیکره بندی شده است.
‌در این Lab همچنین امکان تست ارتباطات یکپارچه (Chat, Data, VoIP) امکانپذیر است.
این Lab برای متخصصین این حوزه و داوطلبین آزمون CCIE Collaboration توصیه میگردد.

- Cisco Expressway core(X8.11.1)
- Cisco Expressway edge(X8.11.1)
- Cisco Unified Communcation Manager 11.5(1)SU2
- Cisco Unified IM & Presense 11.5(1)SU2

a4 عدد برای هر ساعت معادل 400,000 ریال
رزرو