-->
chat

Cisco Jabber

در طول این Lab با استفاده از سرورهای Postgres SQL ‌و MFT می توانید سرویس هایی مانند آرشیو کردن چت و یا آرشیو فایل های منتقل شده را تجربه کنید. با استفاده از دو Endpoint مجهز به نرم افزار Jabber کلیه سرویس های Collaboration قابلیت آزمایش را دارند. این Lab برای کسانی که علاقه به اجرای پروژه های ارتباطات یکپارچه و یا قبولی در آزمون های CCNA Collaboration و CCNP Collaboration را دارند توصیه می شود.

- Cisco Unified Communication Manager 11.5(1)SU2
- Cisco Unified IM & Presence 11.5(1)SU2

a3 عدد برای هر ساعت معادل 300,000 ریال
رزرو