-->
chat

Cisco Prime Collaboration

در Lab PCD علاوه بر آموزش ارتقای Call Manager با نرم افزار بسیار پرقدرت Prime Collaboration به صورت کامل آشنا می شوید. مدیریت پروژه های بزرگ ارتباطات یکپارچه با استفاده از این راهکار بسیار موثر و دقیق می باشد.
برای علاقه مندان و متخصصین حوزه ارتباطات یکپارچه که برای پیاده سازی پروژه های خود نیاز به ابراز مدیریتی دارند این Lab توصیه می گردد.

- Cisco Prime Collaboration Deployment 12.0(1)SU1
- Cisco Unified Communication Manager 11.5(1)SU2

a2 عدد برای هر ساعت معادل 200,000 ریال
رزرو