-->
chat

Cisco Unified Communication Manager

IP Telephony یکی از کلیدی ترین فناوری هایی است که کاربردهای بیشماری دارد.
در قلب این سیستم CUCM قرار دارد و شما در این Lab با عملکرد کامل و قابلیت های بیشمار این نرم افزار به صورت Cluster آشنا می شوید و نحوه Integrate‌ نمودن Voice Gateway به صورت Trunk را فرا میگیرید.
این Lab برای کلیه متخصصینی که قصد اجرای پروژه های IP Telephony در Scale های کوچک و بزرگ را دارند و یا داوطلبانی که برای امتحانات CCNA Collaboration‌ و یا CCNP Collaboration آماده می شوند توصیه میگردد.

- Cisco Unified Communication Manager 11.5(1)SU2

a2 عدد برای هر ساعت معادل 200,000 ریال
رزرو