-->
chat

Cisco Unity Connection

همواره صندوق صوتی و قابلیت هایی نظیر Auto Attendant جز بخش های جدا نشدنی پروژه های IP Telephony می باشند.
در این Lab علاوه بر بهره گیری از CUCM‌ و دسترسی کامل به قابلیت های پر قدرت آن با نرم افزار Cisco Unity Connection و روش Integrate کردن آن با Exchange و Feature‌ های پر کاربرد آن آشنا می شوید.
این Lab‌ برای کلیه علاقه مندان به اجرای پروژه های IP Telephony و داوطلبین امتحان CCNP Collaboration‌ توصیه می گردد.

- Cisco Unified Unity Connection 11.5(1)SU2
- Cisco Unified Communication Manager 11.5(1)SU2

a3 عدد برای هر ساعت معادل 300,000 ریال
رزرو