-->
chat

Implementing Cisco Collaboration Architecture

در این Lab با چهار محصول اصلی سیسکو در حوزه ارتباطات یکپارچه به طور کامل و حرفه ای آشنا می شوید. همچنین به شما در اجرا و پیاده سازی پروژه های VoIP و Collaboration‌ کمک شایانی می نماید.
پس از استفاده از این Lab‌ تجربیات زیادی در ارتباط با Integrate نمودن Solution‌ ها بدست می آورید.
می توانید با ابزارهای مختلفی نظیر Recording, Chat, Voice Mail, Auto Attendant و IP Telephony‌ خود را برای امتحانات Cisco‌ آماده کنید.

- Cisco Unified Communication 11.5(1)SU2 (Cluster)
- Cisco Unified Unity Connection 11.5(1)SU2
- Cisco Unified IM & Presence 11.5(1)SU2
- Cisco Mediasense 11.5

a4 عدد برای هر ساعت معادل 400,000 ریال
رزرو