-->
chat

Cisco ASA to FTD Migration

سیستم عامل مدرن فایروالهای NGFW سیسکو، FTD می باشد. برای کلیه کارشناسان تمرین و آگاهی از چگونگی تبدیل فایروال های ASA 5500X سازمان خود به FTD، لازم و ضروری می باشد، چون سیسکو به زودی ASA 5500x را با سیستم عامل جدید FTD، روانه بازار خواهد کرد. برای کسب تجربه می توانید از این Lab استفاده نمایید. کلیه دستگاه ها و سیستم عامل های مورد استفاده، واقعی بوده و از هیچ شبیه سازی استفاده نشده است.

- FirePower Management Center 6.2.3 (2)

a3 عدد برای هر ساعت معادل 300,000 ریال
رزرو