-->
chat

Cisco Firepower Threat Defense Advance

در این Lab شما امکان راه اندازی FTD NGFW را در دو سایت اصلی و شعبه خواهید داشت. بسیاری از قابلیت ها و امکانات پیشرفته و اصلی NGFW مورد بررسی قرار می گیرد. تکنولوژی هایی نظیر Nested ACP، URL Filtering، Advanced Malware Protection و NGIPS. دراین Lab طراحی شده و Task های موجود به شما در راه اندازی محیط Production بسیار کمک خواهد کرد. برای آشنایی با Bootstrap و نحوه انتقال و یا Migration به سیستم عامل FTD می توانید از Lab مربوطه استفاده نمایید. کلیه دستگاه ها و سیستم عامل های مورد استفاده، واقعی بوده و از هیچ شبیه سازی استفاده نشده است.

- FirePower Management Center 6.2.3 (2)
- FirePower Threat Defense 6.2.3 (2)

a4 عدد برای هر ساعت معادل 400,000 ریال
رزرو